اطلاعیه دریافت مدارک مترجمین کتاب تخصصی جهت اخذ مجوز چاپ

0

باتوجه به پیشرفت پروژه ترجمه کتاب زبان اصلی با موضوع مهندسی فاضلاب، مترجمینی که وظایف محوله را به اتمام رسانده اند، جهت انجام اقدامات مربوط به مجوز چاپ از سازمان کتابخانه ملی و وزارت ارشاد و خانه کتاب، مدارک زیر را بایستی ارسال نمایند.
از طریق ایمیل:
تصویر رنگی کارت ملی
تصویر رنگی صفحه اول شناسنامه
نشانی دقیق پستی
شماره همراه و ثابت
تصویر رنگی مترجم جهت بارگذاری در وبسایت (نه لزوماً پرسنلی)


از طریق پست:
تعهدنامه (نشانی پستی: تهران صندوق پستی 171-13185 گروه عطران)
QASIM-TAAHOD

روش ارسال دقیقا مطابق فوق خواهد بود. لطفا از ارسال سوالات اجتناب فرمایید.

لینک فراخوان ترجمه:

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % %
Call Now Button