اطلاعیه دریافت مدارک مترجمین کتاب تخصصی جهت اخذ مجوز چاپ- جلد اول و دوم

0

باتوجه به اتمام ترجمه جلد اول و دوم کتاب زبان اصلی با موضوع مهندسی فاضلاب، مترجمینی که در ترجمه بخش اول و دوم کتاب مرجع با موضوع مهندسی فاضلاب مشارکت داشته اند جهت انجام اقدامات مربوط به مجوز چاپ از سازمان کتابخانه ملی و وزارت ارشاد و خانه کتاب، مدارک زیر را تا تاریخ 30 دیماه 1397 به نشانی ایمیل info@mdatran.com ارسال فرمایند:

تصویر رنگی کارت ملی

تصویر رنگی صفحه اول شناسنامه

نشانی دقیق پستی

شماره همراه و ثابت

لینک فراخوان ترجمه:

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند