بررسی آمادگی کارکنان مرکز بهداشت جنوب تهران در برابر زلزله

0

نرگس محسنی غریبدوستی ؛ زهره رهنما
این مطالعه تأثیر مداخله ای آموزش و مانور را برای آمادگی کارکنان مرکز بهداشت جنوب تهران در برابر زلزله بررسی می کند. با توجه به تهدید بالقوه ای که در اثر آسیب به زیرساخت ها ممکن است منجر به بروز خلل در امر خدمات رسانی به مردم شود،
این پژوهش با هدف آماده سازی کارکنان در این خصوص انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد کارکنان در مانورها عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان می دهند و هماهنگی و ارتباط های بین بخشی نیاز به تقویت داشته و با انجام دو مرحله مانور و آموزش، میزان آمادگی کارکنان نسبت به قبل 48/44 درصد بیشتر شد.
اصلاح ساختمانی از نظر ایمنی سازه ها کمترین امتیاز را قبل و بعد از مداخله به خود اختصاص داده است که با توجه به اهمیت این مراکز در امر خدمت رسانی به مردم و مراجعین باید در اولویت اقدامات کاهش آسیب پذیری سازه ای توسط مسئولین قرار گیرد.
تحلیل داده ها نشان داد کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط به تناسب تحصیلات مرتبط و مراقبین سلامت به واسطه خدمت به مراجعین و افرادی که سمت مسئولیت بحران را با حفظ سمت دارا هستند در این خصوص قبل از مداخله نیز نتایج مطلوب تری را نشان دادند که مؤید استمرار آموزش و فرهنگ سازی ها در این خصوص است.
مهمترین دستاورد اجرای مداوم مانورها نشان دادن چالش ها و موانع پیش رو مانند هماهنگی های بین بخشی و هماهنگی در انجام کارگروهی تحت فرماندهی بحران است.
کلمات كليدي: زلزله، مداخله، جنوب تهران، بهداشت

  • مقدمه

برخی از مناطق مستعد زلزله در جهان مناطقی با تراکم بالای جمعیت هستند. این شرایط به دلیل اصولی نبودن ساختمان ها، نبود آگاهی و دانش ، اصول شهرسازی و مدیریت ضعیف، آسیب پذیری زیرساخت ها و افراد را افزایش داده و بر توانایی آنها در پاسخ به سوانح طبیعی تأثیر می گذارد. (Mitchell وهمکاران ،2017)
در حالیکه ساختمان ها ممکن است به اندازه کافی تحت لرزش شدید تخریب شوند، عملکرد سیستم های داخلی نیز مهم است. خسارت به سیستم های غیر ساختاری نظیر وقفه در مشاغل در ساختمان ها می تواند خسارات اقتصادی زیادی را نشان دهد و برای بازگرداندن این ساختار به زمان تعمیر قابل توجهی نیاز باشد. (Vagelis و همکاران ،2010)
با توجه به موقعیت کشور ایران از نظر طبیعی و با بررسی آمار و ارقام مخاطرات لرزه ای در این زمینه، ایران یکی از پرمخاطره ترین کشورهای جهان به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهد که مخاطرات ناشی از زمین لرزه بیشترین خسارت مالی و جانی را به کشور وارد ساخته است. به طوریکه ایران ششمین کشور دنیا از نظر لرزه خیزی به شمار می آید.(شایان،1384)
بر اساس گزارش سازمان جهانی بلایا، ایران رتبه نخست از نظر بیشترین تعداد مرگ به دنبال زلزله را دارد.(حبیبی،1391) در بروز بحران و سوانح، نجات و کاهش اثرات واقعه با وجود زمان کم مدنظر می باشدکه این امرنیاز به واکنش سریع دارد.(WDR,2005) علاوه بر واکنش سریع، فرآیند آمادگی به منظور کاهش آسیب پذیری و بهبود انعطاف پذیری است. بنابراین آنچه زلزله را به فاجعه تبدیل می سازد غفلت و جدی نگرفتن وقوع زلزله است. (K.F,2005)
مراکز بهداشتی درمانی به عنوان مراکزی که نیروهای آسیب دیده در موقع بروز بحران به آنجا مراجعه خواهند کرد، لازم است خود کارکنان که شامل طیف متنوعی از مراقبین سلامت و ماما و بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای ودندانپزشک وپذیرش و خدمات و بهداشت روان و تغذیه و پزشک و .. می باشد، در این خصوص آموزش دیده و مانورهایی عملی را تمرین کنند تا این رویه فرهنگ سازی شود و آمادگی لازم را در برابر بروز حوادث طبیعی مثل زلزله داشته باشند. با توجه به اهمیت پیشگیری از خسارت های ناشی از زلزله و نیز با در نظر گرفتن این نکته که یکی از راه های کاهش آسیب و خسارت ناشی از زلزله ایجاد آمادگی در جامعه است، بخصوص در جامعه بهداشتی درمانی که بعنوان مراکز توزیع خدمت در زمان وقوع بحران می باشد.
برنامه ریزی و مداخله آموزشی و ارتقاء سلامت در این باره، مستلزم آگاهی از میزان آمادگی و دانش و آسیب پذیری در کارکنان مراکز جامعه سلامت می باشد. لذااین مطالعه با هدف تاکید و مداخله آموزشی در وضعیت آمادگی کارکنان در وقوع زلزله صورت گرفت.
ادامه
مقاله مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button