بررسی وضعیت سازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه محیط زیست در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 / ماه دانش عطران

0

طول دوره: 4  ساعت

بسته آموزشی: 120 هزار تومان

گواهینامه: 80 هزار تومان

سازمان مردم نهاد

یک سازمان مستقل، غیر دولتی و داوطلبانه از گروهی از شهروندان که با یک هدف مشترک اجتماعی گرد هم می آیند و در مقابل موکلینی که ادعای خدمت به آن ها را دارند مسئول می باشند.

به عبارت دیگر:

تشکل غیر دولتی سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی  و غیر انتفاعی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه بر اساس قانون مدنی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور  و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می نمایند.

جرم شناسی سبز

در نگاه جرم شناسان ، جرم شناسی سبز اساساً به مطالعه تهدیدات محیطی، قانون گذاری محیطی و فعالیت های محیطی می پردازد که از سوی جرم شناسان صورت می گیرد.

سرفصل:

  • سازمان­های مردم نهاد یا NGO
  • جایگاه قانونی سازمان­های مردم نهاد
  • رویکرد حمایتی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از NGO ها
  • ساز و کارهای تشکیل دادگاه­های تخصصی جرایم زیست محیطی
  • نقش سازمان­های مردم نهاد در جرم شناسی سبز

تخفیف ها

عطران کارت 50 هزار تومان تخفیف

کارت دانشجویی 20% تخفیف

معرفی­نامه از شرکت­های دولتی و خصوصی 15%  تخفیف

 توجه

گواهی بین المللی INFOHR با هزینه جداگانه (25 یورو)

 نحوه ثبت نام:

درگاه پرداخت شرکت مهندسی ماه دانش عطران

کسب اطلاعات بیشتر: 66191000-021

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند