تاثیر ظاهر بسته بندی و برچسب سازگار با محیط زیست بر ارزیابی و انتخاب مصرف کنندگان

0

بسته بندی

علیرضا رضایی؛ سودابه سامانی فر؛ سوسن سامانی فر
بسته بندی یکی از مهم­ترین ابزارها در دنیای تجارت و اقتصاد امروز است و نقش مهمی را در فروش محصول و جذب مصرف­ کننده محصولات ایفا می­کند. اما بار مشکلات زیست­ محیطی بسته­ بندی بسیار زیاد است و طراحی مجدد بسته بندی برای پایدارتر ساختن آن بدون آسیب رساندن به عملکردهای دیگر، همیشه آسان نیست و می­تواند تأثیر منفی در انتخاب مصرف­ کنندگان داشته باشد. در این مقاله، ما یک دیدگاه کاربردی را اتخاذ می کنیم و اثرات ظاهر بسته بندی و یک برچسب سازگار با محیط زیست بر پاسخ مصرف کنندگان را آزمایش می کنیم که با استفاده از سیستم چراغ راهنمایی و دارای نمره پایداری هدف، یک برچسب سازگار با محیط زیست را طراحی کرده که با استفاده از آن می توانیم پایداری بسته های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. نتایج مطالعه تجربی ما (N = 120) نشان می دهد که اگرچه یک ظاهر پایدار (در مقابل معمولی) در بسته بندی تأثیر مثبتی بر پایداری درک شده دارد، اما بر قابلیت استفاده درک شده تأثیر منفی دارد. با این حال، پژوهش ما نشان می­دهد که حضور یک نمره بالا در برچسب سازگار با محیط زیست بر پایداری ادراک شده از بسته های پایدار و معمولی و اهداف مورد نظر تأثیر مثبت دارد.
کلمات کليدي: بسته بندی، پایداری، برچسب سازگار با محیط زیست، ارتباطات.
1- مقدمه
طراحی نقش مهمی در درک بسته بندی پایدار دارد. تحقیقات نشان داده است که آگاهی مصرف­ کنندگان از اهمیت پایداری بسته بندی در طی سالها افزایش یافته است (Nordin & Selke, 2010; Schwepker & Cornwell, 1991) با این حال، مصرف کنندگان از روش­های فعلی برقراری ارتباط پایداری توسط خرده فروشان راضی نیستند (Rützler & Reiter, 2014) از اینرو بسته های جدید و برچسب های سازگار با محیط زیست که پایداری را ترویج می دهند باید با استفاده از یک رویکرد کاربر محور طراحی شوند­. با این کار، برداشت­ ها و ارزیابی های کاربر مورد توجه قرار می­گیرد و در نهایت می­تواند بر رفتار خرید نسبت به گزینه های پایدار تأثیر بگذارد.
هنگام بهبود پایداری بسته بندی، شرکت ها با دو گزینه اصلی روبرو هستند که هر دو ریسک هایی را شامل می شوند. از یک طرف، آنها می­توانند با تغییر مواد­(به عنوان مثال تعویض یک بطری پلاستیکی توسط یک بسته مقوا) ظاهر بسته را تغییر دهند، که منجر می­شود مصرف­کنندگان برای دسته بندی یک محصول مشکلات بیشتری داشته باشند. (Mugge & Schoormans, 2012) از طرف دیگر، آنها می­توانند با افزایش پایداری مواد، همان ظاهر را حفظ کنند­(به عنوان مثال با استفاده از تزریق پلاستیک یا تزریق گاز در روش تولید بطری پلاستیکی) و این ریسک وجود دارد که مصرف­کنندگان متوجه بهبود در پایداری نشوند­(Magnier & Schoormans, 2015).
یکی از راه­های برقراری ارتباط با بسته بندی پایدار، استفاده از برچسب­های سازگار با محیط زیست است. برچسب های سازگار با محیط­زیست می­توانند درک مصرف­کنندگان از پایداری بسته­بندی را افزایش دهند (Magnier & Schoormans:2015) و بنابراین انتخاب مصرف­کننده برای بسته بندی پایدار را برای مصرف­کنندگان آسان­تر می­کند. علاوه بر این، برچسب های سازگار با محیط زیست به ویژه برای انتقال سطح پایداری یک بسته بندی با ظاهری معمولی، یعنی ساخته شده از موادی که در ابتدا پایدار به نظر نمی رسد، مفید هستند. برچسب های سازگار با محیط زیست با استفاده از یک سیستم درجه­بندی چراغ راهنمایی برای برقراری ارتباط از پایداری بسته بندی، جایگزین مناسبی به شمار می روند، زیرا آنها می توانند تعیین کنند که آیا این پکیج دارای پایداری کم، متوسط یا بالا است یا خیر (Thogersen & Nielsen, 2016). در این مقاله، ما به بررسی چگونگی تعامل شکل ظاهری بسته بندی (معمولی در مقابل پایدار) و برچسب سازگار با محیط زیست با سیستم درجه بندی چراغ راهنمایی (ارائه سطح متوسط یا درجه بالا) برای تأثیرگذاری بر درک مصرف کنندگان از پایداری، قابلیت استفاده، گران بودن و قصد خرید می­پردازیم. طراحان می­توانند از نتایج این مقاله برای طراحی بسته بندی پایدار و تأثیر بر درک مصرف کنندگان از زیست محیطی پایدار استفاده کنند. علاوه بر این، این مقاله با ارائه بینش جدیدی در مورد چگونگی درک برچسب های سازگار با محیط زیست و چگونگی تأثیرگذاری بر ادراک پایداری بسته به ظاهر بسته بندی، به ادبیات موجود در زمینه بازاریابی و برچسب های زیست محیطی می افزاید.
ادامه
مقاله مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button