تخريب محيط زيست و درختان كلان شهر تهران- عليرضا جهانشاهي- مرکز مهندسی عطران

0

احداث نماهاي شيشه اي پروژه ها بدون مطالعه دقيق زيست محيطي و تابش نور مستقيم خورشيد بر درختان ، مايه ازبين  رفتن تدريجي آنها خواهد شد . انعكاس نور در فاصله نزديك نور خورشيد باعث سوختگي برگ درختان مي گردد .

جملات كليدي : انعكاس ، درختان ، نور خورشيد ، شيشه

 

عناوين اصلي :

شهر تهران با وجود فضاهاي سبز محدود و هواي محدود قابل استشمام كه نيازمند كنترل است با مخاطراتي مواجه است كه از آنجمله احداث بلندمرتبه هايي بدون مطالعه زيست محيطي است .

بطور موردي احداث مجتمع تجاري اداري اطلس مال يكي از آنهاست كه ميتواند عاملي جهت ازبين رفتن درختان تنومند و سبزينه هاي ضلع شمالي آن باشد ، كه از ديرباز از آن فضا بعنوان يكي از مجراهاي تنفسي شهر استفاده مي گشته .

بدين شكل كه تابش نور مستقيم خورشيد بر شيشه هاي هلالي مجتمع و انعكاس آن به درختان پارك يا بوستان نياوران ازبين رفتن و تخريب را به آرامي پديد مي آورد .

تنها راه برون رفت از اين معضل ، انتخاب نماي مناسب و پوشش مناسب تر بعنوان اجزاء سازه اي نماي پروژه مي باشد تا جايگزين شيشه قرار مي گرفت .

با انعكاس نور خورشيد به شيشه هاي رفلكس كه در تمامي بدنه نماي ساختمان مشاهده مي شود بتدريج باعث سوختن سبزينه هاي درختان و حيات آن نوع گياهان در بوستان خواهد شد . و اين باتوجه به فاصله كم نماي سازه با درختان مي باشد .

فاصله كانوني نور از محل برخورد به شيشه تا برگ درختان مقداري بسيار كم مي باشد و همچنين بدليل اينكه تعداد شيشه ها بسيار متعدد و انبوه است مجالي براي عدم برخورد نور به برگ ها باقي نمي گذارد و با زاويه هاي مختلف نور و تعدد شيشه هاي رفلكس محلي براي ناديده گرفتن چنين معضلي  وجود ندارد .

اين تحقيق و بازديد ميداني بهمراه اشكالي است كه در ذيل ارائه مي گردد .

مرکز مهندسی عطران- atran

شكل شماره 1

شكل شماره 2

مرکز مهندسی عطران- atran

شكل شماره 3

مرکز مهندسی عطران- atran

شكل شماره 4

مرکز مهندسی عطران- atran

شكل شماره 5

 

نتيجه گيري :

با توجه به اهميت طبيعت محدود سبز كلان شهر تهران و آلودگي مشهور هواي پايتخت لازم است در احداث سازه هاي بلندمرتبه با سازه هاي نوين دقت بسيار بيشتري لحاظ شود و پيش از مجوزهاي مربوطه نسبت به سازگار با محيط زيست بودن متريال آنها و قابل برگشت بودن آنها به محيط و مقابله با تخريب زيست بوم كلان شهر توجه مبسوط گردد و ضمانت اجراء آن اعمال گردد كه همكارانمان در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اجراء نمايند .

مقالات مرتبط:

میدان الکترومغناطیسی و پوشش گیاهی ، چالش های صنعت برق در حوزه های سلامت و محیط زیست- علی امیراحمدی؛ محبوبه امیراحمدی؛ ملیحه امیراحمدی- مرکز مهندسی عطران

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % %
Call Now Button