تعهدات و وظایف رو به کاهش تأمین اجتماعی؛ سازمانی با 20,000,000,000,000 تومان درآمد در ماه- بخش دوم

0

عادل علاف صالحی

همه ما ممکن است فراموش کنیم که سازمان های عمومی وظایفی در قبال اعضایشان دارند. این وظایف ذاتی هستند چون فلسفه وجودی این سازمان ها به بودجه ای بستگی دارند که اعضا پرداخت می کنند.
سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی است:
الف : حوادث و بیماریها- بخش درمان
ب : بارداری- بخش درمان
ج : غرامت دستمزد- بخش بیمه
د: از کارافتادگی- بخش بیمه
هـ: بازنشستگی- بخش بیمه
و: مرگ- بخش بیمه
و مشمولین قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار می شوند.
تعهدات درمانی موضوع ماده «2» آیین نامه آن به دو صورت انجام می گیرد .
درمان مستقیم : با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان .
درمان غیرمستقیم : از طریق خرید خدمت پزشکان ، گروه های پزشکی بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها

بیمار در صورت مراجعه به پزشکان و بیمارستان های خصوصی غیر طرف قرارداد نیز بعد از پرداخت آزاد، هزینه های درمانی را حسب تعرفه های مصوب از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی دریافت می نماید .
این تعهدات تا چه حد درست و دقیق اجرا می گردند؟ متاسفانه در بخش درمان هر سال با کاهش حمایت از جانب سازمان مواجه هستیم. چند سالی است سر و کله بیمه ای به نام بیمه تکمیلی پیدا شده است که هزینه آن جدا از بیمه تأمین اجتماعی است و کسی هم سوال نمیکند که با وجود یک بیمه اصلی چرا برای جبران هزینه های درمان آن هم نه همه هزینه به بیمه ای دیگر با عنوان “تکمیلی” نیاز است. البته ناگفته نماند بیمه های تکمیلی نیز چند سالی است روند کاهش خدمات را در پیش گرفته اند و با این تجارب احتمالا در چند سال آتی بیمه دیگری پیدا می شود با عنوان “بیمه تکمیلی پیشرفته” !
همه بیمه شدگان می دانند بیمه اصلی تقریبا 10 درصد برخی داروها را پرداخت می کند که بیشتر داروهای ارزان و ایرانی هستند. یعنی داروهای گران قیمت در فهرست داروها نیستند. درصد جبران هزینه های پزشکی و آزمایشگاهی هم به همین ترتیب می باشد.
آیا این روند کاهشی خدمات و وظایف ، قانونی است؟؟ اگر قانونی است تکلیف روند صعودی حق بیمه چیست؟ اگر حق بیمه باتوجه به تورم افزایش می یابد چرا خدمات درمانی جهت عکس تورم حرکت می کند؟
با این واقعیت ها بهتر نیست قوانین تغییری بکنند و کسر حق بیمه تأمین اجتماعی از حقوق کارگران از حالت اجباری به اختیاری تغییر کند تا با رقابتی شدن فضا، کارگر بتواند با هر بیمه ای که صلاح می داند قرارداد ببندد؟؟

ادامه دارد ….

خواندن بخش اول

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button