دانلود رایگان نرم افزار متره برآورد بهاب / مرکز مهندسی عطران

0

نرم افزار بومی متره و برآورد پروژه های آبرسانی

نرم افزار تحت ویندوز

محاسبه قیمت تمام شده پروژه های آب

خطوط انتقال و شبکه های توزیع

آخرین فهرست بهای موجود سازمان برنامه و بودجه

برآورد اقتصادی خطوط لوله

برآورد اقتصادی مخازن

برآورد اقتصادی چاه ها

برآورد اقتصادی ایستگاه های پمپاژ

برآورد اقتصادی تأسیسات متفرقه و قیمت تمام شده آب

برآورد اقتصادی بیلان مالی

دانلود سورس نرم افزار:

BAHAB-Setup

آموزش تصویری:

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند