#دانلود_رایگان کتاب پیام نگاری در بحران نسخه PDF

0

معرفی کتاب پیام نگاری در بحران:

نام اصلی: Risk Communication in Action

موضوع: اصول ارتباط مدیران روابط عمومی سازمان ها با رسانه ها و مردم در زمان بحران

پیشگفتار نویسنده:

دستورالعمل Risk Communication in Action توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) برای مدیران، سخنگویان و مهندسینی که به هر نحوی با پرسنل و مردم عادی و همچنین خبرنگاران سر و کار دارند تهیه شده و مضمون آن عبارت است از آماده­ سازی پیام­های مشخص برای ارائه به مردم و رسانه­ ها. علاوه بر مواقع بحران می­توان از آن در شرایط عادی مثلاً در یک شرکت کوچک تا یک سازمان بزرگ با زیرشاخه­ های فراوان بهره برد. جداول و نمونه­ هایی که در فصل 6 آورده شده فقط مثال بوده و هدف از آن راهنمایی در مورد نحوه تهیه نقشه پیام (Message Map) می­ باشد. پیام ­نگاری یعنی آماده­ سازی اطلاعات مورد نیاز مردم و رسانه­ ها در یک فرمت مشخص و استاندارد بطوریکه بیشترین تأثیر را در بهبود اوضاع داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقـدمه   1

1-1- نقشـه پیـام چیست؟   4

1-2- مزایای استفـاده از نقشـه پیـام چیست؟   4

فصل دوم- پیشینه ارتبـاط با خطر   7

2-1- پیشگفتاری درباره ارتبـاط با خطـر   8

2-2- اهـداف ارتبـاط با خطـر   9

2-3- تاریخچه ارتبـاط با خطـر   10

2-4- قوانیـن اصلی ارتبـاط با خطـر   11

فصل سـوم- احساس خطـر و تهیه پیـام   15

3-1- احسـاس خطر   16

3-2- آمـاده کردن پیشاپیش پیـامها   23

3-3- نظـریه های ارتبـاط با خطـر   23

3-4- دستـورالعمل های دیگـر برای ارتبـاط با خطـر   26

3-5- ارتبـاط با خطـر برای رسـانه ها و عمـوم مردم   31

فصـل چهـارم- پیـام نگاری؛ طـراحی و ساختـار   35

4-1- هـدف و ساختـار نقشـه پیـام   36

4-2- نقشـه پیـام فراگیـر   37

فصـل پنجم- ایجـاد یک نقشه پیـام   41

5-1- ایجـاد یک نقشه پیـام 8 مرحلـه مجـزا دارد   42

فصـل ششم- پیـام نگاری در عمل: سـه مثال   47

6-1- ویروس نیل غربی: خلاصـه و نقشـه های پیام   48

6-1-1- نقشـه پیام ویـروس نیل غـربی   52

6-2- بیـوتروریسم (سیـاه زخم): خلاصـه بحـران و

جـداول اطلاعاتی زمان و مکان حـادثه   58

6-2-1- نقشه های پیام مربوط به بیـوتروریسم با سیاه زخم   64

6-3- آلودگی آب (کریپتوسپوریدیوم): خلاصه و نقشه های پیام   70

6-3-1- نقشـه های پیام برای عفـونت کریپتوسپـوریدیوم   75

فصـل هفتم- نتـایج   83

فصـل هشتم- واژه نامـه   87

فصـل نهم- سـوالاتی کـه خبـرنگاران در یک بحـران بیشتـر میپرسنـد    91

لینک دانلود فایل PDF

سفارش نسخه چاپی کتاب پیام نگاری(کلیک کنید)

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button