درآمدهای دیگر تأمین اجتماعی؛ ابر سازمانی با درآمد بیشتر از وزارت نفت – بخش سوم

0

عادل علاف صالحی

آیا تابحال فکر کرده اید مازاد حق بیمه هایی که هر ماه به تأمین اجتماعی پرداخت می کنید کجا می رود؟؟
تا سالها درآمد اصلی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حق بیمه توسط کارگران بوده که پس از پرداخت مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و دیگر هزینه ها مبلغ مازاد آن بایستی سرمایه گذری می شد و سود آن طبیعتاً نصیب اعضا می گردید.
در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها، تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 01/06/1365 با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد. در واقع، این شرکت وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را دارد که ماهانه از میلیون ها بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی برداشت می‌شود که اکثر پول این حق بیمه ها از جیب کارگران پرتلاش کارگاه ها و کارخانه ها پرداخت می شود.
از سال 1370 تاکنون با الحاق شرکت‌های جدید به زیرمجموعه شستا از طریق رفع دیون (بدهی دولت به سازمان) به سازمان تامین اجتماعی، درآمد و سوددهی شستا، افزایش چشمگیری پیدا کرد.
مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری طبق ترازنامه بورس در سال 1390 به 9842 میلیارد تومان می‌رسد. همچنین سود قابل تخصیص این شرکت در 31 خردادماه 1390 بیش از 3 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. لبته دارایی‌های شستا بیشتر خارج بورس و تجدید ارزیابی نشده است و دارایی‌های واقعی این شرکت بسیار بیشتر از ارقام یادشده است.
شرکت‌های تحت پوشش شستا، در 10 هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.شستا در هر 10 حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند.
شستا بزرگ‌ترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. همچنین شرکت‌های تحت پوشش شستا 75 درصد صنایع تولید و توزیع دارو و همچنین درصدهای بسیاری از شرکت های فعال در صنایع نفت ،کاشی، لاستیک، کاغذ و… را در کشور دارا است. شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی هم هست. برآورد کنید درآمد را !
این جذابیت ها همواره دولت ها و سیاسیون را جذب کرده است و در دوره های اخیر دولت ها به شستا و سازمان تأمین اجتماعی به چشم صندوق خود نگاه کرده اند. از اعمال فشار و تغییر پیاپی قوانین برای بهره بردن بیشتر از این صندوق گرفته تا عدم پرداخت سهم 3 درصدی خود در طول سال های پیش، از جمله کارشکنی ها و تضییع حق از طرف دولت می باشد. دولتی که به تبع وظیفه ذاتی خود باید از محل مالیات و فروش نفت علاوه بر گرداندن مملکت سهم خود را نیز نقدا به این سازمان عمومی پرداخت نماید.
این در حالیست که مالک اصلی اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری های این سازمان، بیمه گذاران یعنی کارگران هستند. ولی در عمل چیزی که می بینیم پرداخت قطره چکانی تعهدات از قبیل فرانشیز داروها و بخش درمان و سختگیری در پرداخت بیمه بیکاری و مستمری از کار افتادگی کارگران است. روندی که اصلا امیدوار کننده نیست و در سایه نا آگاهی عمومی، پیش بینی روزهای سخت تری نیز، برای سهامداران واقعی این سازمان، می توان نمود.

ادامه دارد ….

خواندن بخش دوم

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button