ساماندهی پرداخت ها- مرکز مهندسی عطران

0

با هماهنگی صورت گرفته با وزارت علوم، زین پس کلیه پرداخت ها بصورت جامع از طریق زیر انجام خواهد پذیرفت:

بانک قوامین (بنام شرکت ماه دانش عطران)

شماره کارت:  6395991161254818 

شماره حساب: 015900100004968

شماره شبا: IR740520000015900100004968

پرداخت
پرداخت

لطفا تصویر رسید را از طریق ایمیل، فکس و یا تلگرام ارسال نمایید و اصل آن را برای پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.

خدماتی که خرید بابت آن انجام شده باید بر روی فیش درج شود. همچنین نشانی پستی به همراه کد پستی و شماره تماس و نام و نام خانوادگی خریدار بایستی قید گردد. در صورتی که سرتیفیکیت مورد درخواست است باید نام و نام خانوادگی کامل درج گردد.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

Call Now Button