#معرفی_کتاب دروغ هایی که به خود می گوییم

0

دروغ / عادل علاف صالحی

تألیف جان فردریکسون و ترجمه علیرضا منشی ازغندی از انتشارات بینش نو، کتابی است 230 صفحه ای که مثل اغلب کتب روانشناسی مطالعه های موردی و تجربه ها و مثالهای نویسنده را بازگو می کند و هدف همه آنها روشنگری در مورد عنوان کتاب است.

موضوعی بسیار جالب دارد. اغلب ما از دروغ هایی که سالها به عنوان حقیقت به خود می گوییم و می پذیریم، غافلیم. ما برای پرهیز از پذیرفتن احساسات و دردی که واقعیت در ما ایجاد می کند، بصورت سیستماتیک به خودمان دروغ می گوییم؛ غافل از اینکه مشکلات و دردهای دیگری به سراغمان می آیند.

همه ما دارای دوگانگی هایی هستیم به عنوان مثال اگر با یکی از بستگان مشکل داریم و گروه خونمان هیچ رقمه به هم نمی خورد و همچنان به رفت و آمد و تماس پرشور ادامه می دهیم دارای دوگانگی هستیم. یعنی هم خدا را می خواهیم هم خرما را. در ظاهر می توانیم هندل کنیم ولی در واقعیت تنش هایی در روحمان پدید می آید که با ضرب کردن به تعداد دوگانگی های ریز و درشتمان، باعث بروز بیماری ها و مشکلات روحی و روانی در میان مدت می شود. و همانطور که می دانیم منشأ مشکلات جسمی از روح و روان است.

کتابی است که طبق معمول خیلی توصیه می کنم. ترجمه ای روان دارد و برخلاف حجمش زود تمام می شود. خاطرنشان می کنم اولین گام برای حل مشکل آگاهی از وجود آن است. دومین گام پذیرفتن آن (و نه توجیه). سومین گام تلاش برای رفع آن (البته اگر خواستیم و حالش را داشتیم).

قطعا با خواندن این کتاب به وجود مشکلی بزرگ در وجودتان پی خواهید برد. تبریک! گام اول برداشته شد.

کتاب های مرتبط

کتابهای خواندنی

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button