#معرفی_کتاب روش های نوین گندزدایی فاضلاب- تارا حبیب زاده

0

امروزه سرعت توليد آب‌هاي آلوده به حدي زياد است كه تصفيه طبيعي ديگر قادر به گندزدایی آب‌هاي مصرف شده نمي‌باشد. از اينرو سازمان‌ها و مراجع ذيربط در جوامع همواره به دنبال يافتن روش‌هاي موثر و كم هزينه براي تصفيه آب‌هاي آلوده به منظور رفع كمبود منابع آب و استفاده مجدد از اين آب‌ها در جوامع هستند.

از آنجا كه آب‌هاي مصرفي در فعاليت‌هاي زيستي، صنعتي و … مجدداً وارد چرخه‌هاي اكوسيستم مي‌گردند بايد از لحاظ ميزان آلاينده در محدوده مجاز قوانين زيست محيطي قرار بگيرند. به منظور حذف مواد آلاينده از فاضلاب روش‌هاي مختلفي در نقاط مختلف دنيا به‌كار برده مي‌شود. پس از حذف آلاينده‌هاي فيزيكي، نياز به حذف آلاينده‌هاي ميكروبي و به‌خصوص ميكروب‌هاي بيماري‌زا از آب مي‌باشد. كلريناسيون، معمولترين روش گندزدایی آب و فاضلاب در سرتاسر دنيا است. اين روش به دليل ويژگي‌هاي مطلوبي كه در اين پروژه به تفصيل شرح داده شده است از جمله آسان بودن استقرار تكنولوژي آن و نيز كم بودن هزينه‌هاي عملياتي در مقايسه با روش‌هاي ديگر ضدعفوني همچون استفاده از ازون و اشعه ماوراي بنفش، طرفداران بسياري دارد. اما با نگاهي دقيق‌تر و بررسي اثرات جانبي كلريناسيون، امروزه محققان به اثرات منفي كه كاربرد اين روش در محيط زيست و حيات جانداران بر جاي مي‌گذارند آگاه شده‌اند. چنانچه تحقيقات نشان داده است، كلر و تركيبات كلردار رها شده در محيط زيست براي زندگي موجودات زنده سمي بوده و مشكلات غير قابل جبراني بر جاي مي‌گذارند. از اينرو همگام با استفاده از كلر به منظور گندزدایی منابع آبي، كشف راه حل براي كاهش مضرات زيست محيطي آن تا حد ممكن همواره مورد توجه بوده است. مصرف موادي چون  ُSO2 و  H2O2 نيز كه براي حذف بقاياي كلر از آب به‌كار مي‌روند بدليل توليد تركيبات مضر ديگر در محيط زيست محدوديت‌هاي قانوني دارد. در اين تحقيق سعي بر آن است كه با بهينه سازي پارامتر‌هاي عملياتي سيستم‌هاي ضدعفوني فاضلاب، از جمله تعداد كليفرم، زمان واكنش، نحوه تماس كلرين‌ها با فاضلاب و مشخصات فيزيكي فاضلاب، ميزان كلر مورد نياز با حداقل كلر باقيمانده در فاضلاب بدست آيد.

فهرست مطالب

 چکيده. 8

مقدمه.. 9

فصل اول (كليات). 11

1-1- هدف.. 12

1-2- ضرورت گندزدایی فاضلاب.. 12

1-3- مكانيزم‌هاي ضدعفوني.. 18

1-4- ضدعفوني با عوامل شيميايي.. 20

1-4-1-ضدعفوني با كلر. 20

1-4-2-ضدعفوني با اُزن. 22

1-5- عوامل فيزيكي ضد عفوني 22

1-6-  روش‌هاي مكانيكي ضدعفوني.. 23

1-7- ضدعفوني با استفاده از امواج راديويي.. 24

1-8-  انتخاب ضدعفوني كننده مناسب.. 26

1-9-  كاربرد كلر در ضدعفوني فاضلاب.. 27

1-9-1- ضدعفوني با كلر نقاط قوت و ضعف.. 29

1-10-  عوامل موثر در كلريناسيون. 32

1-11-  عملکرد سيستم ضدعفوني.. 33

1-11-1- كاربري و نگهداری سيستم ضدعفوني.. 35

1-12- توليد محصولات نامطلوب در اثر كلريناسيون. 38

1-13- تئوري گندزدايي براي كاهش كليفرم مدفوعي.. 40

1-14- كلرزدايي.. 42

1-15- شيمي كلريناسيون. 43

1-16- تركيبات مختلف كلر، مورد استفاده در ضدعفوني فاضلاب.. 44

فصل دوم (پيشينه تحقيق). 53

2-1-  مدلهاي رياضي ارائه شده 54

فصل سوم (روش تحقيق). 69

3-1- بهینه سازی پارامترهای عملیاتی در ضدعفونی کردن فاضلاب به کمک ترکیبات کلردار 70

3-2- معادلات حاكم بر مسئله. 71

33– روش حل معادله ديفرانسيل.. 73

3-4- شرايط مرزي حل مساله. 78

3-5-  اثبات روش حل يا Verification. 78

فصل چهارم (تحليل نتايج مدل). 79

4-1- بررسي پارامترهاي موثر در حل مساله. 80

4-2- بررسي واكنش تصفيه در حالت ناپايا 80

4-3- بررسي تاثير قطر لوله بر روي ميزان تصفيه فاضلاب.. 83

فصل پنجم (پيشنهادات). 92

5-1- بحث و نتيجه‌گيري.. 93

5-2– پيشنهاد فعاليت‌هاي آتي.. 97

منابع و ماخذ.. 98

دریافت نسخه چاپی

دریافت نسخه الکترونیک

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button