گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره دوم؛ اردیبهشت 1399

0
گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره دوم؛ اردیبهشت 1399- گل خورشیدی

بازگشت دوباره «ایران» به توران/«دلبر» و «کوشکی» به هم‌نشینی «ایران» می‌روند
جزایر دست‌ساز هلندی؛ ابداعی برای حفاظت از محیط ‌زیست

ﻣﺴﺌـﻮﻟــﯿﺖ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴــﺎرت ﺑـﻪ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـــﺴﺖ منطقــة اﻋﻤــــﺎق درﯾــــــﺎﻫﺎ در ﺣﻘــــﻮق بیـــن‌المــــلل ﻋــــﺮﻓﯽ و روﯾـﮑـــﺮد ﻣﺘﻨـﺎﻗـﺾ شعبـة حــل اختـلـاف ﺑﺴﺘـﺮ درﯾـﺎهــا
ﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﯽ

اختــــراعــــات بـرتـر ســـازگــــار بــــا محیـــــط زیـــــست
برخی استارتاپ‌های جهان با عنوان «استارتاپ‌های سبز» با توجه به مسائل مهمی چون گرمایش زمین، نابودی محیط زیست و کمبود منابع انرژی، اختراعاتی را برای محافظت از محیط زیست، کاهش زباله‌ها و کاهش گرمایش زمین ارائه می‌دهند.

جبـران خسـارات جـرائــم زیـــست محیــــطی در حقـــوق بیــــن‌الــــملل و حقـــوق ایـــــران
امین جعفری
اصغر احمدی

کــاربــرد فنــاوری سنجــش از دور در پـایــــــش آلـــودگی های محیــــط زیــــــست

گل خورشیدی و نحـــــوه‌ی نــــگهـــداری از آن
گیاه خورشیدی Clivia miniata که از خانواده Amaryllidaceae هست و بومی آفریقای جنوبی است.
یکی از ویژگی‌های این گیاه برگه‌ای آن هست که به‌صورت خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره براق و به طول نیم متر می‌باشد ارتفاع این گیاه به حدود ۵۰ سانتی متر می‌رسد.
ساقه گل دهنده در انتها در حدود ۱۰ تا ۲۰ عدد گل به رنگ نارنجی متمایل به قرمز از اوایل تا اواسط بهار می‌دهد. گل خورشیدی همیشه سبز است که برگ‌های دائمی دارد.

حشـــــرات حیـــــرت انــــگیز دنیــــــا
حشرات ۴۰۰ میلیون سال است که روی کره زمین وجود دارند و قادر هستند از تمامی بلایای طبیعی جان سالم به در ببرند.
شاید نظر شما این باشد که حشرات ظاهر چندش آوری دارند اما این نظر شما زیاد هم درست نیست اگر باور ندارید نگاهی به تصاویر زیر بیندازید و با این حشرات جالب و زیبا آشنا شوید.

ﻣـــﺮوري ﺑــﺮ ﺑــﺮرﺳﯽ ﻣــﺰاﯾﺎ، ﻣـﻮاﻧـﻊ و ﻣﺸــﮑﻼت ﮐﺸـــﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿـــﮏ
رﺿﯿﻪ ﺑﺮزﮔﺮ ﺑﻔﺮوﺋﯽ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺮزﮔﺮ ﺑﻔﺮوﺋﯽ

تأثیر بازاریابی سبز بر ارتقاء تفکر مسئولیت اجتماعی «با تأملی بر نقش رژیم غذایی پایدار»
سمیرا علی جان زاده
حشمت خلیفه سلطانی

هلنــد؛ کشــور کـوچـکی کـه جـهان را تغذیـه می‌کـند
«جیکوب ون در بورن»، کشاورز هلندی، در یک مزرعۀ کشاورزی نزدیک مرز هلند- بلژیک در اتاقک یک ماشین بسیار بزرگ دروگر جلوی صفحۀ نشان‌دهندۀ دستگاهی نشسته که می‌توان آن را به سفینۀ فضایی اینترپرایز تشبیه کرد.
او از آشیانه خود، ده فوت بالاتر از سطح زمین، در حال کنترل دو ماشین خودکار، یک تراکتور بدون راننده در مزرعه‌ها و یک پهباد چهار ملخه در هوا است.
ت.

ﻣـــﺮوري ﺑـــﺮ ﻣـﺪﯾـﺮﯾـﺖ زﻧـﺠﯿـﺮة تـأمیـن ﺳﺒـﺰ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮔﻮارﺷﮑﯽ
اﻟﻬﺎم ﺟﻼﻟﯽ

قیمت فایل (PDF): 8000 تومان

RIAL 80,000 – خرید

قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سوالات از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:
دفتر مرکزی ماهنامه همزیستی با حیات    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09212386347

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % %
Call Now Button