پرداخت هزینه

 

تماس با دبیرخانه (66191000) و دریافت شماره کارت

ارسال فیش به دبیرخانه (ایمیل [email protected])  یا فکس یا تلگرام

درج مشخصات واریز (واریز بابت …؟ ) و شماره تماس بر روی فیش یا در متن ایمیل الزامی است

Call Now Button