چهارمین جشنواره ملی شعر و داستان کوتاه فاخته (برگزار کننده: انتشارات عطران)

0

بسمه تعالی

انتشارات عطران به شماره مجوز 12666 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برگزار می کند:

چهارمین جشنواره بزرگ شعر و داستان کوتاه فاخته

طبق مکاتبات صورت گرفته دبیرخانه چهارمین جشنواره بین المللی فاخته فهرست حامیان علمی، خبرگزاری های پشتیبانی، پایگاه های خبری و کمیته اجرایی به شرح زیر جهت اطلاع عموم اهالی قلم و مخاطبین ادبی اعلام می گردد. پیشاپیش دبیرخانه اجرایی جشنواره چهارم شعر و داستان کوتاه فاخته مراتب ادب و سپاس خود رو به حضور کلیه عزیزان همراه و زحمت کشان این رویداد بزرگ تقدیم می دارد. موفقیت همه شرکت کنندگان این رخداد جهانی آرزوی قلبی هولدینگ عطران می باشد:

مرکز مهندسی ماه دانش عطران (حامی مالی)

پایگاه خبری هنر قلم (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری افق سرمایه (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری ترشیزخوان (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری عصر جهان (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری تایمازنیوز (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری کاشف خبر (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری عطر کارون (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری گیل فام (پشتیبانی خبری جشنواره)

پایگاه خبری تجهیزنیوز (پشتیبانی خبری جشنواره)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر (حامی خبری)

دبیرخانه ژورنال تخصصی زیستبان آب (حامی علمی)

شبکه جامع کتاب گیسوم (حامی معنوی)

شبکه خبری علم نت (حامی علمی)

پایگاه جامع اطلاع رسانی فستیوارت (حامی خبری)

نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق (حامی خبری)

رسانه خبری فارسی مچ (حامی خبری)

نشر عطران چهارمین جشنواره شعر و داستان کوتاه فاخته

نشر عطران چهارمین جشنواره شعر و داستان کوتاه فاخته

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button