گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره هشتم؛ آبان 1399

0

گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره هشتم؛ آبان 1399- بامبو

اخبــــــار محیــــط زیست ایـــــران و جـهــان
تمساح‌ها هم دُم جدید درمی‌آورند!
تکنولوژی “آبیاری هوشمند باغات و مزارع کشورمان” به کمک تامین حق‌آبه تالاب‌ها آمد!

الگوبندی و تحلیل همـدیـد سامـانه هـای منجر به پدیده تگـــرگ در ایستـــگاه‌های منتخـــب آذربـایجان غـربی به منظـــور مدیریت مخـــــاطرات محیــــطی
سمانه قهرمانی
برومند صلاحی

گیـــــاه بامبــــــو
گیاهی که امروز به بامبو یا بامبو خوش‌شانس معروف است درواقع اصلاً از خانواده نی‌ها یا خیزران‌ها نیست و از تیره Dracaena است بانام علمی Dracaena sanderiana و به اسامی تجاری دیگری مانند دراسینای روبانی، بلژیکی همیشه‌سبز، یا گیاه روبانی و بالاخره «بامبو» خوش‌شانس شناخته می‌شود.

اﺛﺮ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه و اﻧﺮژي زﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در محیط‌زیست آتش‌فشان ﺗﻔﺘﺎن (HESD2015)
اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﻲ
ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻴﮕﻲ

پیشــــرفته‌ترین سیستم‌های بازیافت و تفکیـک زبــالـه شهــــری در کشـــــورهای مختـــلف
در بیشتر فعالیت‌های انسانی مقادیر قابل توجهی از انواع زباله‌ها و مواد زائد تولید می‌شوند و اکنون که جمعیت زمین افزایش چشمگیری پیدا کرده بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که تمام این زباله‌ها به روشی صحیح مدیریت، بازیافت و یا معدوم شوند.

ﺑﺮرﺳﯽ اثربخشی ﺑﺮﺧﯽ روش‌ها ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺣﻔــــﻆ محیـــط‌زیـــست
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﻣﺨﺘﺎرﭘﻮر
ﻓﺮﻫﺎد ﻫﺎﺷﻤﯽ
اﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﺒﺎز
ﻓﺮﺷﺎد ﻋﻠﯽ ﭘﻮر
آرش ﮔﺮﮔﯿﻦ ﮐﺮﺟﯽ

معـــرفی خطــرناک‌ترین عقرب‌های ایران و دنیا
خطرناک‌ترین نوع عقرب‌های ایران که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده است با نیشی که در نوک دم (بند تلسون) خوددارند از سمی ترین عقرب ها و کشنده ترین موجودات روی زمین هستند. کژدم یا عقرب موجوداتی کوچک با ۸ پا و نیش زهرداری که در سراسر دنیا پراکنده اند.

ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﺮﻣــﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﻗــﻠﯿﻢ، ﭘﯿـﺎﻣﺪﻫﺎي آن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر از دیدگاه محیــط‌زیست و جامعه‌شنــاسی و ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت باستــان‌شنــاســی
ﻓﺮوغ اﻟﺴﺎدات حبیبی
سید خلیل حبیبی
اﻋﻈﻢ ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن

ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿـﺮ دوﻟـﺖ درﺧﺼـــﻮص آﻟﻮدﮔﯽ محیط‌زیست
زﻫﺮا ﺻﺒﺮي

11 معــــدن بــــزرگ ایـــران را بشنــــاسید

قیمت فایل (PDF): 8000 تومان

RIAL 80,000 – خرید

قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سوالات از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:
دفتر مرکزی ماهنامه همزیستی با حیات    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09212386347

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

Call Now Button