اخبار مروری بر کاربرد نانوذرات و نانوکامپوزیت ها در حذف آلاینده های فاضلاب- مرکز دانش عطران
0

نانوکامپوزیت  با توجه به كمبود منابع آب در بسياري از مناطق كشور و افزايش حجم فاضلاب­هاي شهري، استفاده مجدد از پساب تصفيه شده مطابق با استانداردهاي خروجي

1 14 15 16 17 18 31