Browsing: بحران

اخبار پیش بینی رواناب حوضه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن- عطران
0

برآورد مقدار رواناب سالانه خروجی از حوضه آبریز کرگانرود در استان گیلان، از دو پارامتر مهم اقلیمی (بارش و دما) و قابلیت­های نرم افزار (GeneXproTools4) استفاده

اخبار بررسی استانداردسازی دستگاه¬های تصفیه فاضلاب پیش¬ساخته بتنی در فرآیند بی¬هوازی
0

تسهیل در فرآیند بازیابی فاضلاب و افزایش کیفیت ساختمان­های پیش تصفیه فاضلاب، به ­کمک استانداردسازی جزئیات به­کار رفته در تولید و مونتاژ آنها

اخبار ارزیابی عدم قطعیت در تولید انرژی برق‏آبی تحت شرایط تغییر اقلیم- عطران
0

پیش بینی ها نشان میدهند که منطقه خاورمیانه از اثرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم در امان نخواهد بود. از همین رو در تحقیق حاضر و به‌منظور ارزیابی میزان اثرپذیری نیروگاه‌های برق‌آبی

1 2