Browsing: علاف صالحی

اخبار پیش بینی رواناب حوضه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن- عطران
0

برآورد مقدار رواناب سالانه خروجی از حوضه آبریز کرگانرود در استان گیلان، از دو پارامتر مهم اقلیمی (بارش و دما) و قابلیت­های نرم افزار (GeneXproTools4) استفاده

اخبار بررسی استانداردسازی دستگاه¬های تصفیه فاضلاب پیش¬ساخته بتنی در فرآیند بی¬هوازی
0

تسهیل در فرآیند بازیابی فاضلاب و افزایش کیفیت ساختمان­های پیش تصفیه فاضلاب، به ­کمک استانداردسازی جزئیات به­کار رفته در تولید و مونتاژ آنها

اخبار دوره تخصصی مجازی حمل و نقل و محیط زیست-عطران-atran-دانشگاه پلی تکنیک میلان
0

نشان دهندۀ ادراک فرد از توانایی خود در ایجاد تغییرات از طریق رفتارش است.
آموزش محیط زیست بر تلا شهای سازمان یافتۀ انسان در خصوص عملکرد محیط های طبیعی

1 2 3