Browsing: قسیم

اخبار پیش بینی رواناب حوضه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن- عطران
0

برآورد مقدار رواناب سالانه خروجی از حوضه آبریز کرگانرود در استان گیلان، از دو پارامتر مهم اقلیمی (بارش و دما) و قابلیت­های نرم افزار (GeneXproTools4) استفاده

اخبار دوره های تخصصی مهندسی محیط زیست و مهندسی آب و فاضلاب- اردیبهشت 98- مرکز مهندسی عطران
0

در کنار رعایت اجباری این گونه قوانین و مقررات، تا چه میزان افراد و موسسات حاضر هستند اقدامات داوطلبانه و غیر الزامی را برای جامعه و همچنین حفظ محیط زیست

اخبار بررسی استانداردسازی دستگاه¬های تصفیه فاضلاب پیش¬ساخته بتنی در فرآیند بی¬هوازی
0

تسهیل در فرآیند بازیابی فاضلاب و افزایش کیفیت ساختمان­های پیش تصفیه فاضلاب، به ­کمک استانداردسازی جزئیات به­کار رفته در تولید و مونتاژ آنها

1 2 3