Browsing: قوانین محیط زیست

اخبار جرایم-زیست-محیطی-در-ایران-با-تاکید-بر-اصول-و-قواعد-بین-المللی-atran-عطران
0

ایران همچنین در جامعه بین الملل نیز با پذیرش بسیاری از معاهدات بین المللی زیست محیطی خود را ملزم به رعایت اصول و قواعد پذیرفته شده بین الملل می داند که در صورت وقوع جرم زیست محیطی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.