Browsing: allafsalehi

اخبار کرونا معلم بزرگ- ترجمه متن انگلیسی از روزنامه Times of Erath تاریخ 30 مارس 2020 عطران atran allfsalehi علاف صالحی
0

شهرها قرنطینه شده اند. همه در خانه هستند. فقط نیازهای واقعی و اولیه پاسخ داده می شوند: پناهگاه و غذا
مد و فشن غیب شده. کمپانی های اتومبیل سازی دستگاه تنفس مصنوعی می سازند. همه نیازهای دروغین ناپدید شده اند. یک سبک زندگی جدید در حال ظهور است.

1 2 3 5