Browsing: environment

اخبار کرونا معلم بزرگ- ترجمه متن انگلیسی از روزنامه Times of Erath تاریخ 30 مارس 2020 عطران atran allfsalehi علاف صالحی
0

شهرها قرنطینه شده اند. همه در خانه هستند. فقط نیازهای واقعی و اولیه پاسخ داده می شوند: پناهگاه و غذا
مد و فشن غیب شده. کمپانی های اتومبیل سازی دستگاه تنفس مصنوعی می سازند. همه نیازهای دروغین ناپدید شده اند. یک سبک زندگی جدید در حال ظهور است.

اخبار پیش بینی رواناب حوضه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن- عطران
0

برآورد مقدار رواناب سالانه خروجی از حوضه آبریز کرگانرود در استان گیلان، از دو پارامتر مهم اقلیمی (بارش و دما) و قابلیت­های نرم افزار (GeneXproTools4) استفاده